Advies

Erfgoedcel Gent ontwikkelt projecten om cultureel-erfgoed in de stad in de kijker te zetten, en samen met buurten, verenigingen, bewoners en organisaties actueel te houden. De erfgoedcel staat ook open voor jouw vragen en ideeën. We kunnen je tips geven, vorming bieden, doorverwijzen, of we starten samen een traject op maat. Net als 26 anderen erfgoedcellen in Vlaanderen werken we dienstverlenend. Aarzel niet om ons aan te spreken of aan te schrijven.

202303 rabot stukjetoren

Erfgoed? What's in a name

Bij lokaal erfgoed denk je veelal aan oude objecten, kunstvoorwerpen, archiefdocumenten, oude foto's. Maar ook ambachten, tradities, stoeten, dialect,... noemen we erfgoed. Dit erfgoed kan je niet vastnemen of bewaren in een depot of collectie, maar geef je actief door aan een volgende generatie. We spreken daarom over Roerend en Immaterieel erfgoed. Beiden samen noemen we cultureel erfgoed.

Onroerend erfgoed

De zorg rond en omgang met monumenten, bouwkundig erfgoed, archeologie en landschappelijk erfgoed, behoort niet tot het takenpakket van een cultureel-erfgoedcel. In de Stad Gent kan je met vragen tot dit domein terecht bij de Dienst stadsarcheologie en monumentenzorg.