Activiteiten

Ons Gedeeld Verleden: studie- en ontmoetingsdag

27.03.2023
Colofon prints digimura 19
Inschrijven via FARO
 • Datum: maandag 27 maart 2023, onthaal om 9u30 uur
 • Locatie: STAM, in de abdijrefter
 • Prijs: 25 euro
 • Maximum aantal deelnemers: 90
 • Schrijf je in voor woensdag 22 maart 2023
 • Organisatoren: Erfgoedcel Gent, STAM & FARO

Erfgoed doet er toe. Vandaag en morgen nog meer dan gisteren. Vanuit de ervaringen met De vierkante kilometer in Gent houdt historica Tina De Gendt met het boek ‘Ons gedeeld verleden’ (Academia Press) een pleidooi voor een moedige en hedendaagse erfgoedsector die burgerschap, democratisering en superdiversiteit nog sterker omarmt, voorbij de stapjes en trapjes van de participatieladder.  Welke rol kan de erfgoedsector opnemen in de samenleving vandaag? Kan erfgoed ooit inclusief zijn en wat zijn de valkuilen van participatie? Hoe kunnen we vanuit verschillende sectoren samenwerken rond het verleden? Hoe ga je concreet aan de slag in diverse contexten?... Dat verkennen we samen op 27 maart.

Programma

9u30 - Onthaal met koffie en kans tot het bezoeken van de expo De vierkante kilometer: Rabot

10u - Verwelkoming door Christine De Weerdt & Olga van Oost

10u15 - Keynotes: Waarom is erfgoed van belang in de superdiverse samenleving van vandaag?

 • Patrick Loobuyck & Reyhan Görgöz, duiken beurtelings ‘het zwarte gat’ in: Waarom is het verleden belangrijk? Welke rol zou de erfgoedsector kunnen spelen?
 • ‘Over onderhandelen en ons gedeeld verleden’ Tina De Gendt, historian in residence

12u - Broodjeslunch, dessert, drankje & koffie in de Bijloke-tuin

13u - Praktijkentafel In twee rondes kan je aanschuiven bij één van volgende vragen. Op basis van een concrete ervaring snijden we in groep de voorliggende vraag aan.

 • Moet je de straat op om aan participatie te doen? Lukt het beter buiten het museum? Gesprek met Poli Roumeliotis en Kris Kaerts (ΣKIPPERΣTREET, La rose blanche)
 • Hoe ga je om met groepen die sterke claims leggen op erfgoed? Gesprek met Rachid Atia (een erfgoedkroniek voor de Reuzekes van Borgerhout, Erfgoedlab Antwerpen)
 • Hoe bouw je een project op zonder afgelijnde verwachtingen? Nadia Babazia (Red star line museum)
 • Hoe kan je in de praktijk losbreken uit het ‘multicultureel kader’ en erkenning geven aan de gelaagdheid van superdiversiteit? Gesprek met Neslihan Dogan (Gents-Turks Erfgoedtraject, Erfgoedcel Gent)

14u45 - Mogelijkheid tot deelname aan een wijkwandeling in Rabot of Ledeberg (2u).

Wie duikt het zwarte gat in?

Patrick Loobuyck is hoogleraar levensbeschouwing aan de Universiteit Antwerpen en gastprofessor politieke filosofie aan de Universiteit Gent. In zijn boeken Burgerschap (2022) en Samenleven met gezond verstand (2017) verkent hij de bouwstukken voor een hedendaags burgerschap in een open en veranderende samenleving.

Reyhan Görgöz is lector en onderzoeker in de opleiding sociaal werk aan de Arteveldehogeschool. Haar onderzoeksdomein is sociale uitsluiting en diversiteit. Sinds 2016 doet ze onderzoek naar radicalisering en politisering, op dit moment meer specifiek naar de ontwikkeling van politiserende methodes voor professionals die jongeren willen ondersteunen in brave spaces om hun grieven over onrecht publiek te maken. Samen met collega’s gaf ze in 2022 het praktijkboek ‘Get Up, Stand Up’ uit vol voorbeelden van politisering in het jeugdwerk.

2023 boekcover onsgedeeldverleden

Een boek?

Superdiversiteit daagt onze samenleving uit. Ook de manier waarop we met het verleden omgaan is in volle verandering. Geschiedenis is geen theekransje, het is een oneindige bron voor discussie. Maar, zo betoogt Tina De Gendt met ‘Ons Gedeeld Verleden’, daarin ligt juist haar kracht. Vandaag biedt zich een fantastische opportuniteit aan om de samenleving van onderuit te versterken. De erfgoedsector hoeft daarin niet te volgen, maar kan ook een voortrekkersrol opnemen als ‘wegbereider van de democratie’. Hoe vertaalt zich dat in de erfgoedpraktijk? Wat zijn de valkuilen en de principes? Vanuit het leerproces dat De vierkante kilometer vormt, geeft Tina een aanzet tot antwoord.

Tijdens de studiedag kan je het boek aankopen aan kortingsprijs, voor 25 euro. In de handel is het boek te koop voor 29,99 euro.

meer info