Activiteiten

Professor Johan Taeldemanlezing

07.12.2023
Wvhg 2023 1500x1000
Reserveer hier
  • 7 december 2023 om 19.30 uur
  • Stadhuis, Pacificatiezaal, Botermarkt 1, Gent
  • Gratis
  • go.stad.gent/weekvanhetgents of bel Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.

Zou de minister van onderwijs het Gents moeten verbieden op de speelplaats en tijdens de lessen? Over de ethiek van de standaardtaal

Op donderdag 7 december geeft Helder De Schutter (professor politieke filosofie aan KU Leuven) een lezing over talige rechtvaardigheid voor dialecten. Veel maatschappelijke discussies over taalpolitiek betreffen het rechtvaardige samenleven van verschillende taalgroepen. Er is echter ook talige variatie binnen talen en daar spelen gelijksoortige rechtvaardigheidskwesties. In deze lezing tekent hij enkele krijtlijnen uit voor een politieke filosofie van de erkenning van dialecten.