Nieuws

Leo: van de Stadsbibliotheek tot vzw Jong

Foto leo 1500x1000

Leo is vrijwilliger bij het inventariseren van het archief van vzw Jong. We laten hem hier aan het woord. "Ik wist het zeker: als ik met pensioen ben, ga ik vrijwilligerswerk doen. Kwestie van bezig te blijven en wat structuur in de week te brengen. Andere mensen ontmoeten, nieuwe dingen ontdekken. En je moet toch ook eens iets ‘voor niks’ kunnen doen."

Omdat ik al altijd geïnteresseerd ben geweest in (lokale) kunst en geschiedenis – over Gent heb ik een boekenkast vol - lag het voor de hand dat ik iets in die culturele richting zou zoeken. Net rond die tijd was de Gentse stadsbibliotheek zich aan het opmaken voor de grote verhuizing naar De Krook, ik dacht die mensen kunnen misschien wel wat hulp gebruiken, en dat werd mijn eerste job als vrijwilliger. Ik help er nu nog altijd.

Later las ik over een nieuw cultureel initiatief, ‘Vlaamse meesters in situ’, met een uitgebreid Gents luik, en zo kwam ik voor het eerst in contact met de Erfgoedcel van de stad Gent. Een tiental namiddagen mocht ik met een collega in het Augustijnenklooster bezoekers onthalen en naar de Vlaamse Meester ter plaatse leiden. Zoals die (wat verloren gelopen?) Poolse student die nieuwsgiering kwam kijken wat daar te doen was en die ik, half in het Duits, half in het Engels, probeerde uitleg te geven over het project, het schilderij en de geschiedenis van het klooster. Of die al wat oudere man, speciaal van West-Vlaanderen gekomen, die nog als student bij de Augustijnen op kot had gezeten, veilig afgesloten van de ‘zondige’ stad.

Een tweede editie van de Vlaamse Meesters is er spijtig genoeg niet gekomen, maar met de Seven Senses Tour in het Van Eyckjaar bood zich al een nieuwe interessante job aan. En sinds augustus ben ik samen met een kleine groep vrijwilligers bezig het (eindeloos lijkende) archief van vzw Jong, een koepel van jeugdwelzijnswerk die in verschillende Gentse wijken actief is, vooral voor jongeren met een migratieachtergond, klaar te maken voor opname in het Amsab-archief.

Foto leo 890px

Aan de Vlaamse Meesters en de Seven Senses Tour heb ik heel goeie herinneringen: boeiend en leerrijk werk, de prima voorbereiding en begeleiding, de contacten met andere vrijwilligers en stadsgidsen, de enthousiaste respons van bezoekers in situ of aan het onthaal. Het archiveringsproject bij vzw Jong is dan weer interessant omdat het onder meer een inkijk biedt in een niet onbelangrijk aspect van de recente sociale geschiedenis van onze stad. En snuisteren in (oude) papieren, daar kan je me niet mee straffen…

Ik besef dat mijn bijdrage voor de gemeenschap al bij al bescheiden was en is – helemaal niet te vergelijken bijvoorbeeld met wat vrijwilligers in de zorgsector of de opvang van vluchtelingen allemaal presteren. Maar aan de andere kant maak ik me de bedenking dat waardevolle als Vlaamse Meesters en Van Eyck zonder de inbreng van vrijwilligers gewoon niet mogelijk (want wellicht onbetaalbaar) zouden zijn. En dat wij voor latere studenten of onderzoekers van de verenigingen die de voorbij vier decennia in Gent rond jonge migranten hebben gewerkt, toch een klein beetje de weg hebben bereid.

Tenslotte, het moet gezegd: de mensen die ons begeleid(d)en, gaven en geven ons elke keer weer het gevoel dat dat werk ook zeer gewaardeerd wordt. Wij gaan door!

Wil je net als Leo aan de slag als vrijwilliger bij Erfgoedcel Gent voor het verwerken van het archief bij VZW Jong? Of heb je eerder interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor het archiveren van religieus erfgoed?

Contacteer ons via erfgoedcel@stad.gent!