Projecten

Lerend Netwerk

Religieus Erfgoed

Lerend netwerk

Erfgoedcel Gent roept tweemaal per jaar een Gents Lerend Netwerk Religieus Erfgoed samen. Daarmee wil de Erfgoedcel Gent graag erfgoedvrijwilligers en mensen van de Gentse kerkfabrieken samenbrengen om kwaliteitsvolle erfgoedprojecten te realiseren.

Vanuit dit netwerk vertrekken een aantal initiatieven:

  • De inventarisploeg werkt gestaag verder.
  • Een groep erfgoedvrijwilligers werkt aan het onthalen van mensen in de OLV-Sint-Pieterskerk. De Erfgoedcel begeleidt deze groep bij hun projecten. Voor Erfgoedweek en Erfgoeddag liepen zij een verteltraject met Veerle Ernalsteen.
Erfgoedweek2023 bij Sint Pieterskerk Gent c FARO 00031
  • Op de planning staan verder een uitwisselingstraject met een moskee en een project voor de herinrichting van depotruimtes in clusterkerken.

Sluit je graag aan bij dit netwerk, heb je vragen over het roerend erfgoed van jouw parochiekerk, of wil je graag deelnemen aan projecten als erfgoedvrijwilliger? Neem contact op met de Erfgoedcel!