Projecten

Gents Turks Erfgoedtraject

Header projecten gtet

De Turkse migratie naar Gent is ondertussen bijna 60 jaar oud. Bijna een tiende van de Gentenaren heeft Turkse roots. Maar waar is het erfgoed?

Wat moeten we bewaren voor de volgende generaties Gentenaren? Wie beter om dat te bepalen dan de volgende generatie zelf. In dit traject gaan jongeren uit diverse Turkse organisaties op zoek naar voorwerpen, maar ook naar verhalen, betekenissen en plaatsen die belangrijk zijn. Dit doen ze samen met de oudere generaties in hun familie, maar ook met buren, kennissen, musea en archieven.

GTET tijdslijn

Samen bouwen aan collectie(s)

In november 2021 startte een meerjarig traject met jongeren uit een tiental Turks-Gentse jeugdverenigingen. Een duurzame dialoog werd opgestart met de focus op het aanleggen van een volwaardige Turks-Gentse collectie. De jongeren gaan daarbij de uitdaging aan om in hun persoonlijk netwerk en directe omgeving erfgoedobjecten en verhalen op te sporen.

Binnenkort is het STAMplein daarbij een open presentatieplek voor de erfgoedobjecten en ander materiaal dat zij zelf aanbrengen. Het project is niet louter een zoektocht naar objecten, maar des te meer naar een gelaagdheid aan betekenissen. Het ultieme doel is een uitgebreidere en diverse collectie uit te bouwen, die niet alleen het STAM, maar ook andere musea en erfgoedinstellingen kunnen aanwenden om migratie-erfgoed te erkennen en te representeren.

Ontbreekt jouw vereniging in het lijstje en ben jij ook geprikkeld om mee te doen? Neem dan contact op met Neslihan Dogan: neslihan.dogan@stad.gent.

Initiatiefnemers

Burgerplicht vzw, Erfgoedcel Gent, Collectie van de Gentenaar & STAM

Partners

Ergenekon, Posküder, Enderun, Rede, Studiebegeleiding Actief & Studentenvereniging Flux

Kennispartners

Amsab-ISG, Industriemuseum, Huis van Alijn en Red Star Line Museum